Kerncijfers

  • Geografische spreiding

  • Type gebouw

  • Groei portefeuille tussen 1998 en 2018

  • Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.

Vastgoedportefeuille 31/03/2018   31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Aantal winkelpanden 817 668 634 554
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 973.525 748.136 708.879 611.076
Geschatte reële waarde in EUR 1.349.367.000 1.071.361.000 1.000.799.000 837.121.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 1.392.427.000 1.097.917.000 1.025.536.000 857.862.000
Gemiddelde huurprijs per m² 96,08 95,45 95,86 92,48
Bezettingsgraad 98,11% 98,13% 98,22% 98,78%
Balansgegevens 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Eigen vermogen 568.332.000 514.970.000 474.170.000 381.212.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 57,57% 50,26% 49,95% 51,54%
Resultaten 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Nettohuurresultaat 77.848.000 66.024.000 61.680.000 52.706.000
Vastgoedresultaat 76.876.000 65.465.000 61.386.000 52.334.000
Vastgoedkosten -6.124.000 -4.940.000 -4.504.000 -3.362.000
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -4.518.000 -2.941.000 -2.841.000 -2.888.000
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 66.234.000 57.584.000 54.041.000 46.084.000
Resultaat op de portefeuille -1.307.000 13.889.000 10.557.000 6.610.000
Operationeel resultaat 64.927.000 71.473.000 64.598.000 52.694.000
Financieel resultaat -17.268.000 -19.064.000 -21.774.000 -17.128.000
Nettoresultaat 46.695.000 52.136.000 42.035.000 35.238.000
EPRA resultaat 47.900.000 39.115.000 36.473.000 28.628.000
Gegevens per aandeel 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015
Aantal aandelen 9.489.661 9.008.208 8.866.320 7.559.473
Aantal dividendgerechtigde aandelen** 11.387.593 9.008.208 8.866.320 7.559.473
Nettoactiefwaarde IFRS 59,89 57,17 53,48 50,43
EPRA NAW 61,33 59,29 56,66 53,68
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten 61,73 58,96 56,27 53,34
Brutodividend per aandeel 3,60 3,30 3,20 3,10
Nettodividend per aandeel 2,520 2,310 2,336 2,325
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 5,31% 4,48% 4,28% 4,22%
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 3,66% 3,10% 3,09% 3,16%
Beurskoers op afsluitingsdatum 71,45 76,90 78,00 76,64
Gemiddelde koers 73,59 77,54 73,53 64,91
Koersevolutie in de loop van het boekjaar -5,54% -1,28% 5,65% 30,01%
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS 19,30% 34,51% 45,85% 51,97%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.') in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet') met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

** Er werden 1.897.932 nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging die werd voltrokken op 27/04/2018. Deze aandelen delen in de winst van het boekjaar dat heeft aangevangen op 1 april 2017.