Overzicht schuldfinanciering

De schuldfinanciering wordt gekenmerkt door:

  • Diversificatie bij verschillende bancaire partners (bilaterale kredieten) en de obligatiemarkt
  • Brede spreiding van de vervaldagen van de kredieten
  • Afsluiten van adequate afdekkingsinstrumenten tegen renteschommelingen
  • Een duurzame en solide relatie met de bancaire partners