Externe partijen

Liquidity provider

Retail Estates heeft KBC Securities en Degroof Petercam aangeduid als marktanimatoren.

KBC Securities                                                      Degroof Petercam
Havenlaan 2                                                      Nijverheidsstraat 44
B-1080 Brussel                                                          B-1040 Brussel

www.kbcsecurities.com                   www.degroofpetercam.com

Vastgoedexpertise

Conform de Wet van 12 mei 2014 doet Retail Estates een beroep op de volgende deskundigen voor de periodieke schattingen van haar vermogen:

Cushman & Wakefield
Kunstlaan 56
B-1000 Brussel

CBRE
Lloyd Georgelaan 7
B-1000 Brussel

Stadim
Uitbreidingsstraat 10-16
B-2600 Antwerpen

Commissaris

Voor de certificering van de rekeningen wordt een beroep gedaan op:

PwC Bedrijfsrevisoren
Woluwegarden - Woluwedal 18
B-1932 Brussel