Loading...

Evolutie van het dividend

Couponnummer Brutobedrag Nettobedrag Betaalbaarstelling Toelichting
1 0,00 (*) 0,00 27/04/1999 Kapitaalverhoging
2 1,96 1,66 14/06/1999 Dividend boekjaar 1998/1999
3 2,03 1,75 14/06/2000 Dividend boekjaar 1999/2000
4 2,12 1,80 02/07/2001 Dividend boekjaar 2000/2001
5 2,15 1,83 02/07/2002 Dividend boekjaar 2001/2002
6 0,00 (*) 0,00 01/07/2003 Kapitaalverhoging
7 2,23 1,90 27/06/2003 Dividend boekjaar 2002/2003
8 1,00 0,85 07/01/2004 Interimdividend
9 0,97 0,82 02/07/2004 Dividend boekjaar 2003/2004
10 2,24 1,90 05/07/2005 Dividend boekjaar 2004/2005
11 2,30 1,95 04/07/2006 Dividend boekjaar 2005/2006
12 2,38 2,02 03/07/2007 Dividend boekjaar 2006/2007
13 2,46 2,09 01/07/2008 Dividend boekjaar 2007/2008
14 2,54 2,16 07/07/2009 Dividend boekjaar 2008/2009
15 2,62 2,23 06/07/2010 Dividend boekjaar 2009/2010
16 2,70 2,295 05/07/2011 Dividend boekjaar 2010/2011
17 2,80 (**) 2,212 27/07/2012 Dividend boekjaar 2011/2012
18 0,00 (*) 0,00   Kapitaalverhoging
19 2,90 2,175 12/07/2013 Dividend boekjaar 2012/2013
20 3,00 2,25 11/07/2014 Dividend boekjaar 2013/2014
21 3,10 2,325 10/07/2015 Dividend boekjaar 2014/2015
22 0,00 (*) 0,00   Kapitaalverhoging
23 3,20 2,336 08/07/2016 Dividend boekjaar 2015/2016
24 3,30 2,310 01/08/2017 Dividend boekjaar 2016/2017
25 0,00 (*) 0,00   Kapitaalverhoging
26 3,60 2,52 31/07/2018 Dividend boekjaar 2017/2018
27 4,25 (**) 2,975 24/06/2019 Interimdividend 2018/2019
28 4,40 3,08 20/08/2020 Dividend boekjaar 2019/2020
29 4,50 3,15 26/07/2021 Dividend boekjaar 2020/2021
30 4,60 3,22 25/07/2022 Dividend boekjaar 2021/2022
31 4,90 3,43 12/07/2023 Interim keuzedividend boekjaar 2022/2023
32 5,00 3,50 27/06/2024 Interim keuzedividend boekjaar 2023/2024

(*) Coupon voorbehouden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging. Niet uitgeoefende rechten werden verhandeld als scripts op Euronext (veiling).
(**) Keuzedividend.

Uitkeringsbeleid van dividenden

De GVV is verplicht om minimum 80% van het courant resultaat uit te keren als dividend. De dividenden ter betaling gesteld door een Belgische vennootschap worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die aan de bron wordt ingehouden. De uitbetaling van het dividend gebeurt door aanbieding van de coupon aan de loketten van KBC Bank.