Loading...

Belangenconflicten

Wat de regeling van belangenconflicten betreft, is de vennootschap enerzijds onderworpen aan wettelijke regels (artikelen 7:96 en 7:97 van het WVV, en de artikelen 36 tot en met 38 van de GVV-Wet) en anderzijds aan de regels in haar statuten en in het Corporate Governance Charter.

Overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving ziet de raad van bestuur erop toe dat de vennootschap het vennootschapsbelang vooropstelt. Elke bestuurder plaatst het belang van de vennootschap boven zijn eigen belang. De bestuurders hebben de plicht om de belangen van alle aandeelhouders op een gelijkwaardige manier te behartigen.”