Loading...

Governance structuur: algemeen overzicht

De vennootschap heeft geopteerd voor een monistisch bestuur en wordt bestuurd door een collegiaal optredende raad van bestuur. Conform artikel 7:93, § 1 van het WVV is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de CEO. De raad van bestuur heeft een secretaris aangesteld en heeft daarnaast een managementcomité opgericht. Ten slotte heeft de raad van bestuur in zijn midden ook een auditcomité en een remuneratie- en benoemingscomité opgericht.

De verantwoordelijkheden, plichten, samenstelling en werking van de raad van bestuur, alsook van de CEO, de secretaris en van de voormelde comités, worden vastgelegd in de bepalingen van het Corporate Governance Charter, die moeten worden samen gelezen met de relevante bepalingen van de statuten van de vennootschap.


Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur streeft het lange termijn succes van de vennootschap na door ondernemend leiderschap te garanderen en tegelijkertijd de risico's van de vennootschap te beoordelen en te beheren, en dit binnen een kader van efficiënte en effectieve controles.

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de aandeelhouders over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden.

Voorzitter en uitvoerende bestuurders


Paul Borghgraef

PAUL BORGHGRAEF: VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Gouwberg 6 – 2970 Schilde
Belangrijkste overige functies: Bestuurder bij Pertinea Property Partners nv, zaakvoerder Andoverpia Invest cv
Comités: Lid van het investeringscomité

Jan De Nys

JAN DE NYS: CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO - GEDELEGEERD BESTUURDER)

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Retail Estates nv – Industrielaan 6 – 1740 Ternat
Belangrijkste overige functies: Bestuurder Alides REIM nv, bestuurder bij First Retail International I en II nv, bestuurder bij Co.Br.Ha, en gedelegeerd bestuurder van Snowdonia nv
Comités: Lid van het investeringscomité, lid van het managementcomité

Kara De Smet

KARA DE SMET: CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Retail Estates nv – Industrielaan 6 – 1740 Ternat
Belangrijkste overige functies: Bestuurder bij de Be-REIT Association, de sectorvereniging van de GVV’s waar ze ook voorzitter is van de Accounting werkgroep
Comités: Lid van het managementcomité

Niet-uitvoerende bestuurders


Dirk Vanderschrick

DIRK VANDERSCHRICK: BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Waalborrelaan 22 – 1730 Asse
Belangrijkste overige functies: Bestuurder bij Intervest Offices & Warehouses
Belangrijkste afgelopen functies: CEO bij Belfius Insurance, Voorzitter van de raad van bestuur van Corona (Direct) NV, Bestuurder bij Assuralia, Bestuurder bij Belfius Immo
Comités: Lid van het investeringscomité, lid van het auditcomité

Ann Gaeremynck

ANN GAEREMYNCK: ONAFHANKELIJK BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen - Department of Accounting, Finance and Insurance - Naamsestraat 69 - 3000 Leuven
Belangrijkste overige functies: Hoogleraar aan de KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, bestuurder bij VGP (voorzitter auditcomité) en bestuurder bij VIVES hogeschool (voorzitter auditcomité)
Comités: Lid van het remuneratie en benoemingscomité, lid van het auditcomité

Victor Ragoen

VICTOR RAGOEN: BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Tenboslaan 23 - 1560 Hoeilaart
Belangrijkste overige functies: Consultant
Belangrijkste afgelopen functies: Gedelegeerd bestuurder New Vanden Borre nv
Commités: Lid van het remuneratie en benoemingscomité, lid van het investeringscomité

Ann Schryvers

ANN SCHRYVERS: ONAFHANKELIJK BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2024
Kantooradres: Baron Eduard Empainlaan 39 - 2800 Mechelen
Belangrijkste overige functies: Bestuurder bij Banimmo
Comités: Lid van het investeringscomité

Leen Van den Neste

LEEN VAN DEN NESTE: ONAFHANKELIJK BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: VDK Bank - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent
Belangrijkste overige functies: Afgevaardigd bestuurder en voorzitter VDK Bank nv, bestuurder en lid van uitvoerend comité van Febelfin, bestuurder bij FPIM (Federale Participatie en investeringsmaatschappij
Comités: Lid van het remuneratie en benoemingscomité, lid van het auditcomité

Michel Van Geyte

MICHEL VAN GEYTE: BESTUURDER

Einde van het mandaat: 2025
Kantooradres: Nextensa nv - Picardstraat 11 / 505 -
1000 Brussel
Belangrijkste overige functies: Verschillende mandaten van de subvennootschappen of gelieerde vennootschappen die deel uitmaken van Nextensa, bestuurder bij Care Property Invest OGVV en bestuurder bij ULI Belgium