Loading...

Over ons

Retail Estates nv belegt hoofdzakelijk in Belgisch perifeer winkelvastgoed (dit wil zeggen gelegen aan de rand van woonkernen of invalswegen naar stedelijke centra).

Retail Estates nv is een gereglementeerde vastgoedvennootschap ('GVV'). Een GVV is onderworpen aan een geheel van regels van risicospreiding, winstuitkering en schuldbeheer die zijn vastgelegd bij wet. Indien de vennootschap deze regels respecteert, geniet zij van een uitzonderlijk fiscaal regime dat er in wezen in bestaat dat zij op haar inkomsten nagenoeg geen vennootschapsbelasting betaalt. Daardoor is het voor uitkering beschikbare resultaat hoger dan bij vergelijkbare vastgoedondernemingen die een dergelijk statuut niet bezitten. Retail Estates nv beschikt als GVV over bijkomende troeven, zoals een sterk gediversifieerde vastgoedportefeuille, en is opgericht voor een onbepaalde duur.

De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van institutionele beleggers, onafhankelijke bestuurders en het management, die elk een specifieke kennis in de vastgoedsector hebben opgebouwd, zodat investeringsbeslissingen worden genomen met kennis van zaken en met oog voor aandeelhouderswaarde. Met het aandeel Retail Estates nv beschikt elke aandeelhouder over een beleggingsinstrument dat vrij verhandelbaar is en op elk moment te gelde kan worden gemaakt via Euronext.