Loading...

In retail we trust

Retail Estates belegt hoofdzakelijk in Belgisch en Nederlands perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of invalswegen naar stedelijke centra.

969

Aantal winkels

97,92

Stabiele bezettingsgraad %

1136492

Winkeloppervlakte m²

1661753

Reële waarde van de portfolio (mio EUR)

Retail Estates is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die hoofdzakelijk belegt in Belgisch en Nederlands winkelvastgoed aan de rand van woonkernen of invalswegen naar stedelijke centra.

De belangrijkste doelstelling is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een gediversifieerde portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei heeft te maken zowel met de waarde van het patrimonium als met de verhuurinkomsten.

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Onze portfolio te huur

Retail Estates probeert maximaal de verschillende sectoren in de detailhandel aan bod te laten komen in zijn huurdersbestand, met een voorkeur voor sectoren waarvan bekend is dat ze over waardevolle detailhandelsvestigingen beschikken. In een neergaande conjunctuurcyclus delen niet alle detailhandelsectoren in gelijke mate in een eventuele terugloop van de omzet. Een goede sectoriële spreiding beperkt de risico’s die aan een negatieve evolutie van de conjunctuur verbonden zijn.

Retail Estates - Heerlen plein II
Heerlen plein II
In de cramer 98
Heerlen

Lees verder
Retail Estates - Middelburg
Middelburg
Mortiereboulevard
Middelburg

Lees verder
Retail Estates - Apeldoorn
Apeldoorn
't Rietveld 4
7321 CT Apeldoorn

Lees verder

Nieuwste berichten

Retail Estates kondigt de modaliteiten van het keuzedividend aan

20/07/2020

Download

Covid-19 (CORONAVIRUS) - UPDATE - Versneld herstel van de detailhandel activiteiten in de periferie

17/07/2020

Download

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

15/07/2020

Download

Partners