Loading...

Evolutie van het dividend

Couponnummer Brutobedrag Nettobedrag Betaalbaarstelling Toelichting
1 0.00 (*) 0.00 27/04/1999 Kapitaalverhoging
2 1.96 1.66 14/06/1999 Dividend boekjaar 1998/1999
3 2.03 1.75 14/06/2000 Dividend boekjaar 1999/2000
4 2.12 1.80 14/06/1999 Dividend boekjaar 2000/2001
5 2.15 1.83 14/06/2000 Dividend boekjaar 2001/2002
6 0.00 (*) 0.00 14/06/1999 Kapitaalverhoging
7 2.23 1.90 14/06/2000 Dividend boekjaar 2002/2003
8 1.00 0.85 07/01/2004 Interimdividend
9 0.97 0.82 02/07/2004 Dividend boekjaar 2003/2004
10 2.24 1.90 05/07/2005 Dividend boekjaar 2004/2005
11 2.30 1.95 04/07/2006 Dividend boekjaar 2005/2006
12 2.38 2.02 03/07/2007 Dividend boekjaar 2006/2007
13 2.46 2.09 01/07/2008 Dividend boekjaar 2007/2008
14 2.54 2.16 07/07/2009 Dividend boekjaar 2008/2009
15 2.62 2.23 06/07/2010 Dividend boekjaar 2009/2010
16 2.70 2.295 05/07/2011 Dividend boekjaar 2010/2011
17 2.80 (**) 2.212 27/07/2012 Dividend boekjaar 2011/2012
18 0.00 (*) 0.00   Kapitaalverhoging
19 2.90 2.175 12/07/2013 Dividend boekjaar 2012/2013
20 3.00 2.25 11/07/2014 Dividend boekjaar 2013/2014
21 3.10 2.325 10/07/2015 Dividend boekjaar 2014/2015
22 0.00 (*) 0.00   Kapitaalverhoging
23 3.20 2.336 08/07/2016 Dividend boekjaar 2015/2016
24 3.30 2.310 01/08/2017 Dividend boekjaar 2016/2017
25 0.00 (*) 0.00   Kapitaalverhoging
26 3.60 2.52 31/07/2018 Dividend boekjaar 2017/2018
27 4.25 (**) 2.975 24/06/2019 Interimdividend 2018/2019

(*) Coupon voorbehouden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging. Niet uitgeoefende rechten werden verhandeld als scripts op Euronext (veiling).
(**) Keuzedividend.

Uitkeringsbeleid van dividenden

De GVV is verplicht om minimum 80% van het courant resultaat uit te keren als dividend. De dividenden ter betaling gesteld door een Belgische vennootschap worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die aan de bron wordt ingehouden. De uitbetaling van het dividend gebeurt door aanbieding van de coupon aan de loketten van KBC Bank.