Loading...

Comités

Gespecialiseerde comités

Binnen de raad van bestuur kunnen verschillende comités opgericht worden voor specifieke aangelegenheden. De raad van bestuur van Retail Estates nv heeft tot op heden drie comités opgericht: een remuneratie- en benoemingscomité, een auditcomité en een directiecomité (vanaf 1 april 2017).

Remuneratie- en benoemingscomité:

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit volgende leden:

 • René Annaert – voorzitter van het comité, onafhankelijk bestuurder
 • Leen Van den Neste – onafhankelijk bestuurder
 • Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder
 • Vic Ragoen

Het comité kwam in 2018-2019 twee keer samen, in functie van het opstellen van het budget 2019-2020 waarbij enerzijds de remuneratiepolitiek van de personeelsleden werd besproken en anderzijds de recurrente vergoedingen die betaald worden aan externe dienstverleners werden geïnventariseerd.

De rol van het remuneratie- en benoemingscomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan door:

 • aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités
 • bijstand te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur
 • bijstand te verlenen bij het bepalen van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur
 • het opstellen van het remuneratieverslag

Auditcomité

Het auditcomité bestaat uit volgende leden:

 • Leen Van den Neste – voorzitter van het comité, onafhankelijk bestuurder
 • René Annaert – onafhankelijk bestuurder
 • Ann Gaeremynck – onafhankelijk bestuurder

Het comité kwam in 2018-2019 tweemaal samen.

De taken van dit auditcomité betreffen hoofdzakelijk de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, monitoring van de interne audit en wettelijke controle van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris.

 

Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit volgende leden:

 • Jan De Nys – voorzitter van het comité, CEO, Executive Officer
 • Kara De Smet – CFO, Executive Officer
 • Koenraad Van Nieuwenburg - CIO
 • Runa Vander Eeckt - CLO

Het comité werd opgericht bij beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2017 en dit met ingang van 1 april 2017.

De taken van dit directiecomité betreffen hoofdzakelijk het dagelijks bestuur van Retail Estates nv en zijn participaties, de organisatie en het beheer van ondersteunende functies, het afsluiten van huurovereenkomsten, het onderzoek van investerings- en desinvesteringsdossiers, de voorbereiding van de financiële staten en alle operationele rapportering.