Loading...

Kerncijfers

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.

Vastgoedportefeuille 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Aantal winkelpanden 969 906 817 668 634
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 1.136.492 1.049.101 973.525 748.136 708.879
Geschatte reële waarde in EUR 1.661.753.000 1.529.629.000 1.349.367.000 1.071.361.000 1.000.799.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 1.719.120.000 1.579.292.000 1.392.427.000 1.097.917.000 1.025.536.000
Gemiddelde huurprijs per m² 102,28 99,96 96,08 95,45 95,86
Bezettingsgraad 97,92% 98,28% 98,11% 98,13% 98,22%

Balansgegevens 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Eigen vermogen 798.987.000 707.926.000 568.332.000 514.970.000 474.170.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 53,10% 52,58% 57,57% 50,26% 49,95%

Resultaten 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Nettohuurresultaat 107.614.000 94.981.000 77.848.000 66.024.000 61.680.000
Vastgoedresultaat 106.204.000 93.539.000 76.876.000 65.465.000 61.386.000
Vastgoedkosten -9.052.000 -7.586.000 -6.124.000 -4.940.000 -4.504.000
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -5.593.000 -5.147.000 -4.518.000 -2.941.000 -2.841.000
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 91.559.000 80.807.000 66.234.000 57.584.000 54.041.000
Resultaat op de portefeuille -4.884.000 6.958.000 -1.307.000 13.889.000 10.557.000
Operationeel resultaat 86.675.000 87.765.000 64.927.000 71.473.000 64.598.000
Financieel resultaat -25.533.00 -31.826.000 -17.268.000 -19.064.000 -21.774.000
Nettoresultaat 58.098.000 54.480.000 46.695.000 52.136.000 42.035.000
EPRA resultaat 69.199.000 60.896.000 47.900.000 39.115.000 36.473.000

Gegevens per aandeel 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016
Aantal aandelen 12.630.414 11.422.593 9.489.661 9.008.208 8.866.320
Aantal dividendgerechtigde aandelen 12.630.414 11.422.593 11.387.593 9.008.208 8.866.320
Nettoactiefwaarde IFRS 63,26 61,98 59,89 57,17 53,48
EPRA NAW 65,55 64,07 61,33 59,29 56,66
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten 65,73 64,28 61,73 58,96 56,27
Brutodividend per aandeel 4,40 4,25 3,60 3,30 3,20
Nettodividend per aandeel 3,080 2,975 2,520 2,310 2,336
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 9,28% 5,23% 5,31% 4,48% 4,28%
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 6,50% 3,66% 3,66% 3,10% 3,09%
Beurskoers op afsluitingsdatum 47,40 81,20 71,45 76,90 78,00
Gemiddelde koers 81,11 75,43 73,59 77,54 73,53
Koersevolutie in de loop van het boekjaar -33,01% 14,75% -5,54% -1,28% 5,65%
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS -25,07% 31,01% 19,30% 34,51% 45,85%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.