Loading...

Kapitaal – aandelen

Conform de bepalingen van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen dient Retail Estates nv het totale kapitaal en het totale aantal stemrechtverlenende effecten en stemrechten mee te delen op het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Het totale kapitaal van Retail Estates nv bedraagt per 14 juni 2022 EUR 316.936.595,22 en wordt vertegenwoordigd door 14.085.827 aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen de noemer voor de kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.

Er zijn geen opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen en er zijn evenmin converteerbare obligaties uitgegeven.

Naast de wettelijke drempels hanteert Retail Estates nv een bijkomende statutaire drempel van 3%.

 

Aandeelhoudersstructuur

De tabel hieronder geeft de aandeelhoudersstructuur van Retail Estates nv weer, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders (cf. de transparantiekennisgevingen).

Naam Aandelen Datum van de kennisgeving %1 Kennisgeving
Petercam Degroof Asset Management SA 422.668 24/10/2022 3,00% Kennisgeving (FR)
Nextensa NV 1.351.320 17/06/2022 9,59% Kennisgeving (NL)
AxA SA 763.885 13/11/2019 5,42% Kennisgeving (FR)
FPIM NV 737.981 03/12/2014 5,24% Kennisgeving (NL)
Shopinvest NV 585.057 15/10/2021 4,15% Kennisgeving (NL)
BlackRock, Inc. 448.852 16/07/2020 3,19% Kennisgeving (EN)
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel van 3% 2 9.776.064   69,40%  
Totaal aantal aandelen 14.085.827   100%  

1 Het percentage wordt bepaald (i) in de veronderstelling dat het aantal aandelen niet is gewijzigd sinds de meest recente transparantieverklaring en (ii) rekening houdende met het totaal aantal uitstaande aandelen van Retail Estates nv op heden.

2 Het aantal aandelen in handen van het publiek werd bepaald in de veronderstelling dat het totaal aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders die verplicht zijn tot kennisgeving van belangrijke deelnemingen krachtens de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, niet is gewijzigd sinds hun meest recente transparantiekennisgeving.

Transparantiekennisgevingen

Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen heeft Retail Estates nv de volgende kennisgevingen ontvangen waarbij de statutaire drempel van 3% of de wettelijke drempels van 5% en de veelvouden van 5% worden overschreden / dan wel onderschreden:

Datum publicatie Kennisgeving Naam
24/10/2022 Kennisgeving (FR) Petercam Degroof Asset Management SA - kennisgeving d.d. 24/10/2022
21/06/2022 Kennisgeving (NL) Nextensa NV - kennisgeving d.d. 17/06/2022
05/11/2021 Kennisgeving (NL) KBC Groep NV - v26/10/2022
15/10/2021 Kennisgeving (NL) Shopinvest NV - kennisgeving d.d. 15/10/2021
27/09/2021 Kennisgeving (NL) Federale Verzekering - kennisgeving d.d. 21/09/2021
20/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 16/07/2020
15/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 14/07/2020
15/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 13/07/2020
06/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - v06/07/2020
06/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 02/07/2020
01/07/2020 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 26/06/2020
18/11/2019 Kennisgeving (FR) Axa SA - kennisgeving d.d. 13/11/2019
06/11/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 5/11/2019
18/10/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 15/10/2019
01/07/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 24/06/2019
14/03/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 8/03/2019
28/02/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 8/03/2019
16/01/2019 Kennisgeving (NL) Federale Verzekeringen - kennisgeving d.d. 15/01/2019
08/01/2019 Kennisgeving (EN) BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 3/01/2019
03/05/2018 Kennisgeving (NL) KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 27/04/2018
09/04/2018 Kennisgeving (NL) KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 6/04/2018
27/09/2017 Kennisgeving (NL) KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 25/09/2017
08/03/2017 Kennisgeving (NL) Capfi Delen Asset Management NV - kennisgeving d.d. 6/03/2017
15/12/2016 Kennisgeving (NL) Capfi Delen Asset Management NV - kennisgeving d.d. 14/12/2016
10/07/2015 Kennisgeving (NL) KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 12/06/2015
05/01/2015 Kennisgeving (NL) Etablissements Fernand Devresse SA - kennisgeving d.d. 29/09/2014
08/12/2014 Kennisgeving (NL) FPIM NV - kennisgeving d.d. 3/12/2014
21/12/2012 Kennisgeving (NL) FPIM NV - kennisgeving d.d. 18/12/2012
20/12/2012 Kennisgeving (NL) Arcopar CVBA - kennisgeving d.d. 13/12/2012
23/08/2012 Kennisgeving (NL) Leasinvest Real Estate Comm VA - kennisgeving d.d. 23/08/2012

De persberichten n.a.v. deze kennisgevingen zijn te vinden onder de rubriek “persberichten”. Voor bijkomende informatie contacteer ons.